Kapłani, Bracia i Siostra na Brązowej 2016!

W tym roku na pielgrzymce będą posługiwać następujący kapłani: o. Leonard, o. Ambroży, o. Ryszard i ks. Przemek.

Towarzyszyć nam będą bracia: br. Antoni, br. Samuel i br. Fabian, a także siostra Faustyna.

Publikujemy kilka zdjęć z osobami o których mowa wyżej :D

Przewodnikiem będzie o. Justyn 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM WSPÓLNYM PIELGRZYMOWANIU!!!!