Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub legitymacja szkolna, konieczny jest numer PESEL
  • osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w pielgrzymce
  • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum muszą mieć pełnoletniego opiekuna

 POBIERZ BLANKIET I ODDAJ GO PRZY ZAPISACH